14 lutego 2011 10:49
Info Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR al. Krakowska 20 05-090 Sękocin Nowy

ChamSys - Najnowsza technologia sterowania oświetleniem

Firma Chamsys powstała w kwietniu 2003-go roku poprzez połączenie wspólnych sił realizatorów oświetlenia, inżynierów oprogramowania oraz projektantów sprzętu. Od początku celem Chamsys było wykorzystanie najnowszej technologii w sterowaniu oświetleniem połączone z wysoką wydajnością i niezawodnością, przy zachowaniu niskich kosztów.

Chamsys poprzez współpracę z projektantami oświetlenia stworzył systemy sterowania oświetleniem i multimediami, który jest przyjazny dla użytkownika końcowego, a nie tylko dla programisty. Duże doświadczenie w projektowaniu systemów czasu rzeczywistego (systemy telekomunikacyjne, systemy operacyjne,) oraz szeroka wiedza inżynierów z Chamsys we wszystkich segmentach branży oświetleniowej zaowocowało stworzeniem wydajnego i niezawodnego systemu sterowania MagicQ. Chamsys MagicQ zapewnia sprawną i niezawodną kontrolę nad wszystkimi urządzeniami jakie dziś uważa się za nieodłączny element oświetlenia scenicznego, teatralnego czy telewizyjnego.

[img:5]

To na co stawia Chamsys to niezawodność, dlatego sterowniki oparto na systemie Linux, który jest znacznie bardziej stabilny od innych systemów operacyjnych. Systemy Linux bardzo rzadko ulegają awarii, jeśli jednak do tego dojdzie system zresetuje się i załaduje na nowo w ciągu ok. 2-3 sekund.

Produkty

Firma Chamsys posiada w swojej ofercie konsole sterujące MagicQ od najprostszych opartych o  sterowanie urządzeniami z poziomu komputera (program MagicQ PC) poprzez konwerter USB → DMX (PC – Windows, PC – Linux, MAC) poprzez małe konsole z 1 ekranem dotykowym i 10 Playbackami, aż po rozbudowane sterowniki dla najbardziej zaawansowanych produkcji z 58 Playbackami. Co ważne, oprogramowanie MagicQ PC w pełni użytkowej wersji  (do 18 wyjść DMX) jest całkowicie darmowe  i można je pobrać ze strony producenta, www.chamsys.co.uk. Dokładnie to samo oprogramowanie zostało użyte w pełnowymiarowych sterownikach. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi MagicQ PC bez żadnych problemów pracować ze sterownikiem MagicQ MQ100, MQ200 lub MQ300.

Chamsys oferuje 4 podstawowe grupy sterowników:

MagicQ Wings – przystawki, z suwakami oraz przyciskami edycyjnymi , do programu MagicQ dla PC lub MAC:

 • MagicQ Mini Wing (10 programowalnych suwaków, dla każdego z nich 3 przyciski, 1 wyjście DMX, waga 2kg),

[lupa:1]

 • MagicQ PC Wing (suwaki jw., Grand i Program Master, 2 wyjścia DMX, przyciski do edycji programowanego show, dodatkowo dla każdego suwaka dołączono przycisk  pause, waga 4kg),

[lupa:2]

 • MagicQ Maxi Wing (najbardziej rozbudowana przystawka do komputera, dołączono klawiaturę numeryczną, wszystkie przyciski edycyjne i ułatwiające programowanie tak jak w pełno wymiarowych konsoletach, 4 wyjścia DMX, waga 6kg),

[lupa:3]

 • MagicQ Extra Wing (rozszerzenie dla każdej konsoli, w tym przystawek PC, posiadające 12 Playbacków i 12 przycisków typu Execute – po 2 przyciski, jeden konfigurowalny, drugi typu select – do zaznaczenia danej pamięci).

[lupa:4]


 MagicQ MQ 100

 • Expert ( 1 ekran dotykowy, 10 programowalnych suwaków, dla każdego z nich 4 przyciski, wbudowany UPS, złącze USB, możliwość podłączenia 1 ekranu zewnętrznego, 6 wyjść DMX, w tym 2 bezpośrednio na tylnym panelu),
 • Pro 2010 (rozbudowana wersja Expert, 4 bezpośrednie wyjścia DMX, możliwość podłączenia 2 ekranów zewnętrznych, zwiększona ilość portów USB oraz 18 wyjść DMX, waga 15kg).
[lupa:5]


 MagicQ MQ200

 • Pro 2010 (zwiększono ilość programowalnych suwaków do 34, Ethernet Switch 4 portowy, zabezpieczony UPS) ,
 • Pro 2010 Execute (ta wersja posiada 22 programowalne suwaki oraz 36 wykonawczych przycisków, waga 19kg).

[lupa:6]

 MagicQ MQ300

 • Pro 2010 (58 programowalnych suwaków),
 • Pro 2010 Execute (46 programowalnych suwaków oraz 36 wykonawczych przycisków, waga 24kg).

[lupa:7]


Chamsys oferuje również 2 typy rozszerzeń do swoich konsolet. Pierwsze z nich to MagicQ Playback Wing – 24 programowalne suwaki, 24 przyciski flash, play i select. Drugie to MagicQ Execute Wing - 12 programowalnych suwaków z przyciskami typu flash, select i play, oraz 36 wykonawczych przycisków. Oba „wingi” posiadają niezależne przyciski up/down służące do przełączania stron (1-9) dla poszczególnych sekcji. W wersji Playback Wing mamy 2 sekcje, każda po 12 suwaków, w wersji Execute 4 sekcje – 1 x 12 suwaków, 3 x 12 przycisków.

Chamsys posiada w swojej ofercie także różne urządzenia peryferyjne wspierające flagowy system MagicQ:

 • MagicDMX – konwerter USB → DMX,
 • Two/Three Universe Ethernet interface – to profesjonalny konwerter ArtNet → DMX, w zależności od wersji 2 lub 3 wyjścia DMX,
 • MIDI/Timecode Interface – interfejs pozwalający na wyzwalanie pamięci, makr za pomocą kodu MIDI lub z wykorzystaniem kodu czasowego,
 • MagicQ Audio Interface – interfejs pozwalający na automatyczne wyzwalanie pamięci na podstawie analizy przychodzącego sygnału audio,
 • MagicQ Rack Mount – urządzenie do montażu stałego w szafie 1u 19” z systemem MagicQ, opartym na Linuxie, posiada 6 wyjść DMX,  jest w pełni kompatybilny z konsoletami Chamsys.

Specyfikacja: 

Sterowniki Chamsys MagicQ MQ100, MQ200, MQ300 wyposażone zostały w jeden dotykowy ekran, na którym zgodnie z własnymi potrzebami możemy porozmieszczać okna z paletami, z widokiem programatora, zapisanych cue etc.. Na górze oraz po bokach ekranu znajdują się 24 przyciski ułatwiające dostęp do poszczególnych funkcji aktualnie aktywnych na ekranie. Do konsoli możemy podłączyć 2 zewnętrzne ekrany (z wyłączeniem modelu MQ100 Expert). Dodatkowo poprzez  MagicQ Multi Window (integralna część MagicQ PC) możemy rozszerzyć ilość ekranów (np. o ekrany dotykowe). 

Wszystkie sterowniki i przystawki PC Chamsys, z wyłączeniem MQ100 Expert, pozwalają na skonfigurowanie do 18 portów DMX poprzez procesory Ethernet → DMX,  co daje w sumie 9216 kanałów DMX.  Dla każdego programowalnego suwaka można wprowadzić opis widoczny na ekranie nad poszczególnym playbackiem. W konsoletach z rozbudowaną wersją suwaków i przycisków oraz w przystawkach rozszerzających ich liczbę, nazwy poszczególnych pamięci są widoczne na wyświetlaczach znajdujących się nad przyciskami lub suwakami. Wszystkie Playbacki można niezależnie skonfigurować jako HTP, LTP, przypisać kontrolę wielkości lub szybkości efektu. Mogą też pracować jako sub-mastery grup urządzeń, lub sub-mastery wielkości i szybkości efektów.

Wszystkie sterowniki poczynając od MagicQ MQ100 posiadają wbudowany UPS, 4 porty USB, wyjście/wejści audio, złącze myszy i klawiatury, złącze szeregowe RS-232. System MagicQ pozwala na obsługę kodu MIDI i SMPTE (za pomocą dodatkowego modułu). Konsolety Chamsys pozwalają na zapisanie do 5000 pojedynczych cue, 1000 kolejek cue (pamięci zbudowanych z wielu cue), obsługę do 202 playbacków. Użytkownik może zapisać do 1000 grup urządzeń oraz 3096 palet. 

System MagicQ pracuje w 4 podstawowych trybach:

 • Normal
 • Theatre non-track
 • Theatre track 
 • Hog II warp 

Tryby pracy konsolety możemy zmieniać w trakcie programowania. System Chamsys MagicQ pozwala na indywidualne skonfigurowanie bardzo wielu parametrów konsolety. Wszystkie ustawienia mogą być zapisane do pliku i dzięki kompatybilności całego systemu wgrane  niezależnie od przedstawienia, na dowolną konsoletę lub do systemu opartego o PC/MAC. Podobnie można przygotować indywidualne biblioteki efektów i dowolnie je przenosić. 

MagicQ posiada wbudowany edytor urządzeń, wzorce efektów (w tym specjalne dla LED) oraz ponad 2000 gotowych urządzeń. Pozwala tworzyć automatycznie palety kolorów, gobo, intensywności, grupy. Wybór urządzeń może odbywać się z poziomu palet, linii komend lub przez ich zaznaczenie na wcześniej przygotowanym planie 2D. 

[img:1]

Kolory dla poszczególnych urządzeń możemy wybrać z przygotowanych palet, wybierając kolor z palety barw (CMY, RGB, HSI) na ekranie za pomocą wskaźnika  lub korzystając z gotowych wzorców kolorów zgodnych z filtrami LEE, Rosco. Podczas programowania użytkownik może zapisać dla każdego rodzaju parametru niezależne czasy fade/delay, skorzystać z ustawiania czasu dla funkcji Clear, ustawić czas wejścia i wyjścia z trybu Blind. Chamsys posiada rozbudowany system wyboru urządzeń i rozłożenia parametru na kolejnych urządzeniach (FAN). Mamy opcje wyboru urządzeń od Lewej do Prawej, od Prawej do Lewej, od Środka na Zewnątrz, wybór urządzeń 1,2,3.. z 'n'. Dla funkcji FAN mamy opcje rozłożenia symetrycznego, asymetrycznego, od końca. Edytor efektów pozwala na wykonywanie efektów na każdym z atrybutów urządzenia. W trakcie odtwarzania efektu mamy dostęp „na żywo” do edycji szybkości, kierunku, offsetu, ilości segmentów i wielu innych parametrów wpływających na wygląd efektu.

Zintegrowaną częścią systemu MagicQ jest Time Line, który pozwala śledzić poszczególne zmiany parametrów urządzeń na osi czasu. Umożliwia obserwację zmiany kolorów, czasu wejścia zejścia np. intensywności. Time Line jak i opcja wyboru urządzeń według przypisanego do nich koloru przyda się z pewnością w pracy realizatorów teatralnych.

Bardzo ważną cechą, szczególnie przy częstych zmianach rodzaju używanych urządzeń, czy też zwiększaniu ich ilości jest sprawnie działająca funkcja Morphing i Cloning. Pierwsza pozwala podmienić jeden typ urządzeń na drugi z zachowaniem wszystkich wcześniej zaprogramowanych pamięci, efektów oraz palet (nawet przy zamianie urządzeń działających w trybie CMY na urządzenia z 1 lub 2 tarczami kolorów). Druga funkcja umożliwia skopiowanie parametrów jednego urządzenia na drugie (wcześniej nie używanego) z wyborem czy ma skopiować tylko palety czy również parametry zapisane w poszczególnych pamięciach.

Chamsys sprawnie współpracuje z różnego rodzaju programami do wizualizacji przygotowywanego przedstawienia, takimi jak: WYSIWYG, Capture, ESP Vision, Martin Show Designer oraz Light Converse. 

Pixel Mapping to standardowa część systemu MagicQ, która umożliwia wyświetlanie obrazu (bmp lub jpg), tekstu lub plików wideo (avi, mov, mpg) na wcześniej przygotowanej matrycy. Matryca może składać się z urządzeń typu LED, zwykłych PAR-ów, SunStripów czy nawet ruchomych głów. Pixel Mapping jest wbudowanym media serwerem, który pozwala wysterować aż 20 warstw dla każdej z matryc, których również możemy skonfigurować 20. Pixel Mapping dla każdej z warstw udostępnia takie parametry jak: intensywnością, pozycja, rotacja, zoom, przewijanie, kolor, strobowanie, irys. Rozdzielczość jaką obsługuje Pixel Mapping to 192 x 192 pixele, z wykorzystaniem 9216 punktów jednobarwnych lub 3072 RGB/CMY. 

Chamsys MagicQ pozwala na podłączenie do 50-ciu niezależnych media serwerów, system jest zintegrowany z wieloma media serwerami jak:  Media Master tym ArKaos, Hippotizer, Hippo Critter, Catalyst, Coolux Pandora's Box, mbox, Maxcedia, Pictural, Robe Digital Spots i wiele innych. MagicQ udostępnia podgląd na żywo warstw na ekranie monitora.

Praca w sieci konsolet MagicQ pozwala na sprawne tworzenie systemów pracujących równolegle lub jako backup. W konfiguracji równoległej pracy obie konsole wysyłają sygnał sterujący. W drugiej jeden system w przypadku awarii drugiego przejmuje sterowanie za niego. Podłączenie konsolety do komputera powoduje, że jest ona widoczna jako serwer do którego przez przeciągnięcie i opuszczenie pliku można kopiować swoje ustawienia, biblioteki, przedstawienia. Chamsys umożliwia pracę kilku konsolet w trybie Master/Slave, synchronizację odtwarzania między konsolami. MagicQ pozwala programować w jednym pliku z kliku konsolet, poprzez podział 'wszechświatów', użytkownicy dzielą się urządzeniami jakie programują. MagicQ posiada wbudowany serwer WWW, który umożliwia dowolnemu urządzeniu w sieci (również z wykorzystaniem WIFI), za pomocą przeglądarki internetowej,połączyć się z konsolą MagicQ lub MagicQ PC. MagicQ pozwala na zdalne sterowanie konsolą z urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe, iPhone, iPod Touch, iPad, telefony Andorid, iPAQ i tablety.

Dla popularnych telefonów iPhone przygotowano oprogramowanie Remote App, które pozwala z poziomu iPhone'a na wybór urządzeń, zmianę koloru, pozycji, ostrości, zapisanie palet. Program umożliwia dostęp do najbardziej popularnych przycisków z konsolety, w tym klawiatury, przycisków palet oraz przycisk CLEAR, przycisków wyboru urządzeń next, prev, single, highlite, odd/even. 

System Chamsys posiada wiele interesujących opcji, ustawień możliwości konfiguracji. Wykorzystanie jego możliwości zależy tylko od pomysłu i potrzeb realizatora oświetlenia oraz od potrzeb jakie stawia przed nim konkretne przedstawienie. 

Potwierdzeniem, że Chamsys to w pełni profesjonalny i uniwersalny system sterowania oświetleniem i multimediami jest użycie go w teatrze Mirage Theatre, Las Vegas, Hurtwood, Wielka Brytania, w filmie wykorzystano Chamsys'a do produkcji Harry Potter i Insygnia Śmierci część I i II, Your Higness (polska premiera maj 2011 rok) czy John Carter of Mars (światowa premiera 2012 rok).  Na potrzeby koncertów: Nine Inch Nails (jeden z najbardziej rozbudowanych systemów koncertowych, wykorzystanie MIDI, duża ilość ekranów, kurtyn LED'owych, wiele sygnałów zwrotnych ze sceny do systemu sterującego), Pendulum, Jean Michel Jarre. System ze względu na swoje niewielkie wymiary możliwości i przede wszystkim  cenę znajduje szerokie zastosowanie w klubach, dyskotekach, a także do sterowania oświetleniem architektonicznym.

[img:2]
WWE Wrestlemania 2010
[img:3]
Glastonbury 2010
[img:4]
Vrienden Van Amstel

W Hiszpani na potrzeby programu TV3, Matri Cobra wykorzystał MagicQ Pixel Mapping do zmapowania 500 sztuk VariLite VL5!

Ciekawostką jaką oferuje Chamsys jest fakt możliwości wyboru koloru obudowy konsolety. W ofercie jest kolor niebieski oraz czerwony, w takich też kolorach producent oferuje skrzynie transportowe. Istnieje również opcja wyboru, z której strony, lewej czy prawej, chcemy mieć rozbudowane pole suwaków lub przycisków. Oferta dotyczy konsolety MagicQ MQ200 oraz MQ300, taki wybór z pewnością ma znaczenie dla realizatorów lewo bądź praworęcznych. Do każdej konsolety producent dostarcza klawiaturę, mysz oraz pokrowiec na sterownik.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr jako dystrybutor produktów Chamsys w Polsce zaprasza wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą firmy oraz na prezentacje i szkolenia z obsługi sterowników. 

Gdzie kupić?

Dystrybucja w Polsce:

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR

adres:
al. Krakowska 20 05-090 Sękocin Nowy
reklama
Copyright © INFOMUSIC 2016
Szanowny Czytelniku
 
 
Aby dalej móc dostarczać Ci coraz lepsze materiały redakcyjne i udostępniać Ci coraz lepsze usługi, potrzebujemy zgody na lepsze dopasowanie treści marketingowych do Twojego zachowania. Poufność danych jest dla INFOMUSIC.PL niezwykle ważna i chcemy, aby każdy użytkownik portalu wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 
 
25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku. Poniżej znajdziesz podstawowe informacje na ten temat.
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest INFOMUSIC. Rejestr firm: INFOMUSIC z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zielona 20/14  80-746 Gdańsk, Nr ewidencyjny: 112588, Numer VAT: NIP PL 584 2259505, REGON 192 886 210.  Szczegółowe informacje dotyczące administratorów znajdują się w naszej Polityce prywatności 
 
 
Jakie dane są przetwarzane ?
 
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych przez INFOMUSIC,w tym zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów.
 
Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych?
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu świadczenia usług, w tym dopasowywania ich do Twoich zainteresowań, analizowania ich i doskonalania oraz zapewniania ich bezpieczeństwa jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie. Taką podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego administratorów jest tzw. uzasadniony interes administratora. 
 
Komu udostepniamy Twoje dane osobowe?
 
Twoje dane mogą być udostępniane w ramach grupy portali INFOMUSIC.PL. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 
 
Pełna treść w polityce prywatności
 
Gdzie przechowujemy Twoje dane?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. 

 
Jakie masz prawa?
 
Prawo dostępu do danych:  
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które Twoje dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, skontaktuj się z INFOMUSIC.PL– otrzymasz te informacje pocztą e-mail. 
 
Prawo do poprawiania danych: 
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  Jeśli masz konto w INFOMUSIC.PL lub konto portalach grupy INFOMUSIC.PL, możesz edytować swoje dane osobowe na stronie swojego konta. 
 
Szczegółowe informacje dotyczące Twoich praw znajdują się w Polityce prywatności 
 
Dlatego też proszę naciśnij przycisk „ZGADZAM SIĘ, PRZEJDŹ DO SERWISU" lub klikając na symbol "X" w górnym rogu tego oka, jeżeli zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez ze mnie z Usług  INFOMUSIC, w tym ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, udostępnianych zarówno w wersji "desktop", jak i "mobile", w tym także zbieranych w tzw. plikach cookies przez nas i naszych Zaufanych Partnerów, w celach marketingowych (w tym na ich analizowanie i profilowanie w celach marketingowych). Wyrażenie zgody jest dobrowolne i możesz ją w dowolnym momencie wycofać.
 
Pełny regulamin i Polityka prywatności znajduje sie pod poniższym linkiem. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem. https://www.infomusic.pl/page/rodo 
 
Zgadzam się, przejdź do serwisu Nie teraz